Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

KNLTB Nieuws

Wat verandert er in de competitie in 2017?

Tijdens de Voorjaarscompetitie in 2017 start Competitie Nieuwe Stijl:  drie nieuwe aanvullende competitievormen en versoepeling van de regels, waaronder compact spelen. Dit alles om nog meer mensen enthousiast te maken voor de competitie! Doet jouw club ook mee? Mensen die competitie spelen blijven langer lid van de tennisvereniging. Competitie spelen zorgt naast deze sterkere binding met de club ook voor een hoop gezelligheid.

Promotie onder de leden
Op Centrecourt.nl staat meer informatie over Competitie Nieuwe Stijl en hebben we voor jouw club een promotie-toolkit klaar staan. Hiermee kunnen jullie de nieuwe competitievormen onder de aandacht van jullie leden brengen. In de toolkit tref je uitgebreide informatie over de nieuwe vormen, waaronder praktische handvatten om de uitrol van Competitie Nieuwe Stijl tot een succes te maken, zoals suggesties en beeldmateriaal voor uitingen op de website, e-mail en social media.


Lees ook meer op Centrecourt.


Nieuwe competitievormen
In 2017 worden de volgende nieuwe competitievormen aangeboden:
8&9-competitie
Zomeravondcompetitie
Onder35 competitie

We hopen dat zoveel mogelijk clubs de nieuwe competitievormen gaan aanbieden. Om jouw club zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen in de uitrol van Competitie Nieuwe Stijl vragen we je om via dit formulier aan te geven welke nieuwe vormen jouw club gaat aanbieden. Jouw verenigingsnummer dat je hier in moet vullen is: 64097

Compact Spelen
Compact spelen is dé oplossing om de competitie overzichtelijker en planbaarder te maken en om meer teams competitie te kunnen laten spelen! Compact spelen houdt in dat het Beslissend Punt Systeem (BPS) wordt toegepast bij de 40-40 stand en in het geval van een derde set een beslissende wedstrijdtiebreak (tot en met 10 punten, 2 punten verschil) wordt gespeeld in plaats van een volledige derde set. Je kunt als club zelf kiezen of je het gaat invoeren en voor welke speeldag(en). Deze keuze geldt dan voor de gehele competitieperiode. Op Centrecourt.nl vind je meer informatie over compact spelen.

Handige baanplanningstool
Om het verschil te zien tussen de baanbezetting mét en zónder compact spelen, is een handige baanplanningstool ontwikkeld. Benieuwd hoeveel extra banen/extra ploegen compact spelen voor jouw club oplevert? Bekijk de tool dan op www.centrecourt.nl/baanplanning.

.

Ledenwerving en ledenbehoud

Waarom gaan/blijven mensen tennissen, wat beweegt hen om lid te worden van een tennisvereniging, hoe vaak tennissen en (eventueel) trainen de leden en hoe is het gesteld met de tevredenheid. Deze vragen zijn verwerkt in de Ledenmonitor en hebben geleid tot een aantal tips die we hier nog eens op een rijtje zetten:

1. Het adagium 'leden werven leden' is een belangrijk uitgangspunt voor verenigingen die actief meer leden willen werven. 78% van de tennisleden geeft aan dat men met de sport in aanraking is gekomen via kennissen, vrienden, familie of collega's.

2. Zorg voor een goede sfeer en gezelligheid op de club. Gezelligheid en het opdoen van sociale contacten werden immers het meest als redenen gegeven om te tennissen. Maar liefst 62% van de leden gaf dit antwoord op de vraag waarom mensen de baan opgaan.

3. Zorg voor een aantrekkelijk lesaanbod en stimuleer leden om te lessen of te trainen. Jezelf verbeteren en de gezelligheid van een groep zijn immers belangrijke motieven om te blijven tennissen. Bovendien zijn leden over het algemeen heel tevreden over de lessen. Van de 2.640 leden die meewerkten aan de enquête hadden 907 tussen november 2013 en oktober 2014 training of lessen gehad en maar liefst 80% van dat aantal gaat ook dit jaar weer lessen.

4. Promoot lessen en trainingen ook zeker onder leden die nog niet lessen. Maar liefst 64% van de leden had tussen november 2013 en oktober 2014 helemaal niet gelest.

5. Besteed voldoende aandacht aan de inhoud en de kwaliteit van de lessen. Voor 88% van de leden die al eerder hebben gelest, is het verbeteren van de technische vaardigheden een belangrijke overweging om te blijven lessen.

6. Probeer, waar mogelijk, gezonde producten aan te bieden in de kantine. Slechts 11% van de leden vond het aanbod van eten en drinken in de kantine in 2014 gezond, terwijl 40% het belangrijk vond dat er een gezond aanbod was. En 38% was zelfs bereid meer te betalen voor een gezond aanbod.

7. Zorg op de club voor de gelegenheid om leuke activiteiten om het tennis heen te organiseren. Op de vraag naar de tevredenheid van leden in verhouding tot de hoogte van de contributie, bleek slechts 50% uitgesproken tevreden over de mogelijkheden om dergelijke activiteiten te organiseren.

KNLTB breekt lans voor behoud gravelbanen

Steeds meer tennisverenigingen in Nederland kiezen voor kunstgras- en smashcourtbanen. Daardoor blijven er in ons land minder banen over met gravel als ondergrond. Een volgens de KNLTB onwenselijke situatie. Sterker nog, de tennisbond vindt het een bedreiging voor de tennissport.
De KNLTB is van mening dat er veel misverstanden bestaan rondom gravel en heeft daarom in een uiteenzetting op de aan de bond gelieerde website centrecourt.nl geprobeerd het één en ander op te helderen. Met name als het gaat om de kosten, het onderhoud en de bespeelbaarheid van de banen zouden de clubs niet goed ingelicht zijn.

Tennisontwikkeling

De zwarte piet wordt door de KNLTB toegespeeld aan de leveranciers van kunstgras, zij zouden een te grote invloed hebben op het beeld dat de tennisverenigingen in Nederland hebben van het gemalen baksteen. Volgens de KNLTB vindt de afname van het aantal gravelbanen alleen in ons land plaats, waardoor het een bedreiging is van de positie van Nederland in het internationale tennis.
De bond stelt dat vrijwel alle internationale wedstrijden buiten op gravel worden gespeeld en binnen op langzame hardcourtbanen. Dit zouden ook de beste baansoorten zijn om goede tennissers op te leiden. Daarom pleit de KNLTB voor de aanleg van meer gravelbanen en wil de bond een aantal misvattingen, die in hun ogen bestaan, uit de wereld helpen.

Goedkoper

Behalve dat gravel volgens de bond dus beter is voor de ontwikkeling van talent en dat het minder blessuregevoelig is, zou het vooral niet zo duur en onderhoudsintensief zijn als gedacht wordt. Gravelbanen gaan volgens de KNLTB langer mee dan de kunststofondergronden en zijn in aanlegkosten al goedkoper dan de alternatieven, zo liet de bond narekenen.
Ook het onderhoud hoeft niet duurder te zijn dan dat van kunstgras of smashcourt. Al moet daarvoor wel het onderhoud in eigen beheer worden genomen en niet worden uitbesteed.

Tot slot laat de KNLTB weten dat het gravelseizoen, dat traditioneel van 1 april tot en met 1 oktober loopt, eenvoudig verlengd kan worden. De banen zouden met gemak veertig weken per jaar geopend moeten kunnen zijn. Waardoor het nadeel ten opzichte van banen die het hele jaar bespeelbaar zijn drastisch wordt verkleind.

De KNLTB oftewel de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond publiceert met enige regelmaat artikelen die van groot belang zijn voor de tennissport en organisatie van tennisclubs. Een aantal van deze artikelen willen wij op deze plaats met u delen.

De zes grootste misverstanden over gravel en kunstgrasachtige baansoorten

Uit statistieken blijkt dat gravelbanen steeds meer terrein verliezen, terwijl uit onderzoek de gravelbaan vaak als beste uit de bus komt. Waarom laten clubs dan steeds vaker andere baansoorten aanleggen?

Belangrijkste reden hiervoor zijn de misverstanden die bestaan over gravel en andere baansoorten. De zes grootste misverstanden hebben we op een rij gezet:

1. Gravelbanen zijn seizoensgebonden
Vaak wordt gedacht dat het gravelseizoen van april tot oktober loopt. Niets is minder waar, het is zelfs mogelijk om het gehele jaar door op gravelbanen te spelen als de weersomstandigheden meezitten. Gemiddeld zijn ze 40 weken per jaar bespeelbaar. Kunstgrasachtige banen zijn gemiddeld 45 weken per jaar bespeelbaar. Door de term ‘all weather’ banen denkt men ten onrechte dat deze banen het hele jaar door bespeelbaar zijn. Zowel gravel als kunstgrasachtige baansoorten zijn bij opdooi, ijzel en sneeuw niet bespeelbaar.

Regen

De perceptie dat gravelbanen snel onder water staan is onjuist. Die perceptie is mede ontstaan omdat in Nederland relatief veel oude gravelbanen lagen. Goed onderhouden gravelbanen zijn gemiddeld binnen een half uur tot een uur droog. Gravel blijft wel gevoeliger voor water dan een kunstgrasachtig systeem, maar het beeld dat de waterdoorlaatbaarheid bij kunstgrassystemen gedurende de levensduur constant blijft is onjuist. Deze banen krijgen na verloop van tijd ook te maken met een afname van de waterdoorlaatbaarheid waarvoor extra groot onderhoud nodig is dat gepaard gaat met kosten.

2. Gravelbanen zijn duur

De aanlegkosten van gravelbanen zijn veruit het goedkoopst in vergelijking met andere baansoorten. Ook de onderhoudskosten zijn bij zelfwerkzaamheid het laagst. Bij kunstgrasachtige systemen ben je voor het jaarlijkse onderhoud vaak afhankelijk van de verplichte onderhoudscontracten van de aannemer. Bij gravelbanen kun je dit onderhoud zelf uitvoeren. Zeker met de nieuwe onderhoudsmethodieken is er veel winst te behalen. Ook samenwerking met andere verenigingen biedt extra kansen om kosten te besparen. Omdat elke verenigingssituatie weer anders is, dienen de daadwerkelijke kosten op verenigingsniveau verder te worden uitgewerkt.

Levensduur

De technische levensduur van gravelbanen is vele malen gunstiger dan die van kunstgrasachtige systemen. Bij goed onderhoud van gravelbanen is een levensduur van 25 – 30 jaar zeer realistisch. Dit tegenover een gemiddelde technische levensduur van 12 - 14 jaar bij een kunstgrasachtig systeem. De vervangingskosten van gravelbanen liggen gemiddeld zo’n 50% lager dan een kunstgrasachtig systeem, uitgaande van dat de banen volgens de minimale kwaliteitseisen zijn aangelegd.

3. Onderhoud aan gravelbanen kost veel tijd
Met moderne onderhoudsmiddelen is het mogelijk om één gravelbaan te onderhouden in gemiddeld anderhalf uur per week. Dit komt overeen met het wekelijks onderhoud van een kunstgrasachtige baan. Het voornaamste verschil tussen gravel en kunstgrasachtige banen zit in de uitvoering van het voorjaarsonderhoud en kost bij gravelbanen in verhouding de meeste tijd. Bij kunstgrasachtige systemen gebeurt dit door een aannemer.

Men denkt vaak dat kunstgrasachtige banen weinig tot geen onderhoud vergen. Deze gedachte kan tot achterstallig onderhoud leiden waardoor na verloop van tijd extra kosten gemaakt moeten worden.


4. Kunstgrasachtige banen zijn qua speeleigenschappen vergelijkbaar met gravelbanen

Marktpartijen verkondigen graag dat de speeleigenschappen van gravelbanen en kunstgrasachtige banen vergelijkbaar of zelfs hetzelfde zijn. Deze vergelijking is vooral ingegeven vanuit marketing overwegingen en niet vanuit een objectieve kijk naar de werkelijke speeleigenschappen. Niet voor niets zijn kunstgrasachtige systemen zoals smashcourt vaak oranje/rood van kleur. Hiermee wordt een beeld gecreëerd van een gravelachtige baan. Als we dieper inzoomen op de speeleigenschappen dan komt al gauw naar voren dat beide baansoorten enorm verschillen op het gebied van balstuithoogte, balrotatie, (gecontroleerd) glijden en stroefheid. De specifieke eigenschappen van gravel zijn (vooralsnog) moeilijk te kopiëren in een andere vorm met gebruik van andere materialen.

5. Tennis kun je op iedere ondergrond goed leren
In het aanleren van het tennisspel en het opleiden van spelers tot goede (top)tennissers speelt gravel een cruciale rol. Alle basisvaardigheden die in het hedendaagse (top)tennis een grote rol spelen en vereist zijn, worden op gravel ontwikkeld. Dit geldt voor vaardigheden zoals balans, vastheid, uithoudingsvermogen, het opbouwen van punten, het gebruik van verschillende hoeveelheden rotatie, het gebruik van hoeken en het kunnen verdedigen en aanvallen. Al deze aspecten komen ook - soms geïsoleerd - voor op andere baansoorten, maar nergens zo compleet, complex en gecombineerd als op gravelbanen.


6. Kunstgrasachtige banen zijn een internationale trend

De kunstgrasontwikkeling zoals die in Nederland plaatsvindt staat haaks op de internationale ontwikkelingen. Waar andere landen inzetten op gravel of procentueel al over veel gravelbanen beschikken, vindt in Nederland een volstrekt omgekeerde ontwikkeling plaats. Toonaangevende landen in het hedendaagse toptennis als Spanje en Rusland, beschikken procentueel over zeer veel gravelbanen (respectievelijk 84% en 75%).

Tennisclub de Reest Balkbrug
Locatie tennispark: Hoogeveenseweg 36 Balkbrug - tel. 0523-658647
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu