Van het bestuur - TC de Reest

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Van het bestuur


AGENDA  Algemene Ledenvergadering vrijdag 1 februari 2019

Tijd: 20.00 uur
Locatie: De Boshut
==============================================================
1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen

3. Goedkeuring notulen ALV 2018 (ontvangen per mail en staan op de website)

4. Financiƫn:
4.a Financieel jaarverslag 2018
4.b Verslag kascommissie 2018
4.c Benoeming kascommissie 2019
4.d Begroting 2019

5. Contributie 2019

6. Bestuurssamenstelling 2018/2019:
Voorzitter: Gerrit Hogenkamp;
Penningmeester: Johannes van Raalte
Secretaris: Melinda Runhart (herkiesbaar)*
Sponsoring + jeugd: Cor Nijenhuis (herkiesbaar)*
Ledenadministratie: Hetty Krul-Nijenhuis
Vereniging Competitie Leider: Martin Hulleman

7. Verslag van(uit) de commissies:
- Baancommissie
- Wedstrijdcommissie
- Kantine commissie
- Website beheer
- VerenigingsCompetitieleider.

8. Vooruitzicht 2019:
- Sponsoring door Cor en Gerrit;
- Onderhoud baan 4
- Vrijwilligers
- Nieuwe leden
- Activiteitencommissie

9. Rondvraag

10. Sluiting

*) Kandidaten voor deze bestuursfuncties kunnen zich uiterlijk tot 1 uur voor aanvang van de vergadering melden bij het bestuur


Hiernaast staat de link naar de notulen van de ALV 2018.
Tennisclub de Reest Balkbrug
Locatie tennispark: Hoogeveenseweg 36 Balkbrug - tel. 0523-658647
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu